سلمان‌شهر (متل قو)

سلمان‌شهر نام جدیدی است که بعد از انقلاب اسلامی برای این شهر انتخاب شده است در گذشته به این شهر ساقیکلایه گفته می شد و به دلیل وجود متلی به نام قو در این شهر، برخی آن را به نام متل قوو نیز می‌شناختند. در مجموع این شهر، شهر جدیدی است که با شروع شهرک سازی در آن در اوایل سال ۱۳۴۰ پا گرفت. اولین شهرک در این شهر به نام دریا گوشه نام گذاری شده است مهمترین جاذبه گردشگری آن غار دانیال می‌باشد که در ارتفاعات زیبا و جنگلی شهر واقع شده، درقسمت غربی شهر و در نزدیکی رودخانه جمشید آباد‌، شهرداری امکانات مناسبی را جهت شنا در دریا ( منطقه پاکسازی شده ، گروه غریق نجات و…) و استراحت موقت مسافران در نظر گرفته است. از امکانات تفریحی و گردشگری دیگر این شهر میتوان پارک فجر؛ مجموعه تفریحی کوثر و پارک شمشادی را نام برد.